EUSEBIUS  – překlady přebalů DVD do češtiny
EUSEBIUS  – překlady přebalů DVD do češtiny
EUSEBIUS  – překlady přebalů DVD do češtiny

EUSEBIUS – překlady přebalů DVD do češtiny

> 2011

DTP práce na DVD přebalech Paramount a Warner Brothers titulů pro společnost
Eusebius, spol. s.r.o

  • přebaly Warner Brothers
  • přebaly Paramount
  • kreativní překlad názvu titulu – loga

—–

Společnost Eusebius je komunikační agentura, která se specializuje na projekty z oblasti filmové distribuce.

Comments are closed.